Virkeplan

Handlingsplan/virkeplan for inneværende periode

Virkeplan for NBF avd Rogaland 2018

  • Seminar på Kapittel 2018
  • Lokal studietur
  • Aktiv bruk av sosiale media – nyheter om NBF, bibliotek i Rogaland mm
  • Drive aktiv påvirkning i bibliotekpolitiske saker i Rogaland
  • Medlemsverving
  • Ha som mål å foreslå et bibliotek fra Rogaland som «Årets Bibliotek»
  • Kåre «Årets Biblioteksvenn» i Rogaland
  • Medlemmer skal kunne søke om støtte til faglige møter/studiereiser med mer