Bibliotekseminar 2020 – Kan en bok redde liv

Vi i NBF Rogaland er glade for at vi også i år, i samarbeid med Rogaland Fylkesbibliotek og Sølvberget,  kan invitere til bibliotekseminar under Kapittelfestivalen, i år stiller vi spørsmålet Kan en bok redde liv?

Thor Magnus Tangerås er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han har tatt en doktorgrad om hvordan lesing av skjønnlitteratur kan forandre liv, forsker på livsendrende leseopplevelser, biblioterapi og litteraturformidling i praksis. Han er med i et skandinavisk forskningsprosjekt om Shared Reading, og er en etterspurt kursholder.

Kari Hortman og Åshild Widerøe jobber sammen om det 3-årige prosjektet Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Trøndelag (prosjekteier) og Møre og Romsdal, og er støttet med 3 millioner fra Sparebankstiftelsen SMN. Planen er å utdanne leseledere som kan lede litterære pusterom på bibliotek, institusjoner og andre steder i de to fylkene.

Cathrine Bergan er fagansvarlig for skolebibliotekutvikling i utdanningsetaten i Oslo kommune og jobber med å utvikle en ny utviklingsplan for skolebibliotekene. Hun er lektor med mastergrad i lesing og skriving, har lang erfaring som skolebibliotekar og er nestleder i skolebibliotekarforeningen.

Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter, og har utviklet metoden bak barnebokad sammen med filosofen Pål Brekke Indregard. Hun har jobbet som produsent for DKS i mange år, med hovedvekt på litteratur og fokus på elevenes utbytte av kunstopplevelsen, sitter i styret i UKM Norge og utgav i 2019 barneboken På omveien hjem.

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret i Stavanger, og disputerte høsten 2019 med avhandlingen Teksten som problem – En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen, der hun ser på elevers møter med vanskelig tilgjengelig tekster av Kafka, Raymond Carver og Roy Jacobsen og hva slags engasjement denne litteraturen skaper.

For de som ikke har anledning til å delta i salen, vil seminaret bli strømmet på Sølvbergets YouTubekanal

Pris: kr 550,- inkludert lunsj. Personlige medlemmer i NBF: kr 440,-

Fullstendig seminar program, samt link til billettkjøp finner dere HER

Seminaret er ikke inkludert i Kapittelpasset