Drømmer du om å delta på Bibliotekmøtet i Haugesund?

Norsk Bibliotekforening, avdeling Rogaland, lyser ut to stipend til deltakelse på Bibliotekmøtet 18.-20. mars 2020.

§ Du må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening, og høre til avdeling Rogaland

§ Fortelle hvorfor du ønsker å delta på Bibliotekmøtet

§ Du må skrive rapport fra bibliotekmøtet.

Stipendet deles ut til to enkeltpersoner og dekker deltakeravgift for hele konferansen. Du må selv dekke eventuelle reise- og overnattingsutgifter. Send inn søknad til kontakt.nbf.rogaland@gmail.com innen 15. januar 2020