Bibliotekpolitisk Seminar

Hva skal vi med skolebibliotek når alt er på Chromebook?

Få med deg debattene og foredragene på Bibliotekpolitisk seminar under Kapittel. I år skal det handle om skolebibliotek. Seminaret arrangeres av Norsk Bibliotekforening Rogaland, torsdag 19. september kl. 10 – 15 på Sølvberget, i samarbeid med Sølvberget og Rogaland fylkesbibliotek.

Dette er deltakerene under årets seminar

Kristin Skinstad van der Kooij
Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, før det tilknyttet OsloMet. I 2017 utga hun og Joron Phil boken Teacher and Librarian partnerships in Literacy Education in the 21st Century om tverrprofesjonelt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer

Anne Mangen
Professor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Forsker blant annet på litterær lesing på ulike plattformer og effekten av teknologiske grensesnitt på læring.

Anne Kristine Larsen
Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet. Følger opp Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving og tilskuddsordning for skolebibliotek.   

Marit Aasen
Universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Jobber med utviklingen av Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

Siri Ingvaldsen
Fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane. Ledet i 2009-2013 Program for skulebibliotekutvikling på vegne av Utdanningsdirektoratet og i regi av Universitet i Agder.

Fullstendig program, og informasjon om pris og påmelding finner du hos Kapittel.