Innkalling til årsmøte

Tid:     Mandag 18. februar 2019 kl. 14.00 

Sted:  Vågen vgs, Sandnes

Før selve årsmøtet blir det omvisning i skolebiblioteket med makerspace.

Vågen vgs ved administrasjonen ble tildelt prisen «Årets bibliotekvenn 2018» av styret i NBF Rogaland. De har skjønt og vist at et skolebibliotek kan være så mye mer enn et rom med bøker; nemlig en læringsarena, en opplevelsesarena, en arena for fellesskap, og et pedagogisk verktøy i undervisingen.

Etter omvisningen fortsetter vi med årsmøte.

Dagsorden for årsmøtet:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Årsmelding 2018
  4. Revidert regnskap 2018
  5. Virkeplan 2019
  6. Budsjett for 2019
  7. Medlemsmøter
  8. Valg av styre og revisorer

Valg av valgkomite

Vedlagt er årsmelding, regnskap, forslag til virkeplan og budsjett for 2019 og valgkomiteens innstilling.

Vi serverer kaffe/te med noe til under møtet.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen Tonje Salte Thorsen, for styret

Budsjett NBF Rogaland 2019 nbf rogaland valg 2019 Virkeplan for NBF avd Rogaland 2019 Årsmelding NBF Rogaland 2018